UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản về việc chủ trương lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị An Hưng, TP.Thanh Hóa.

thanh-hoa-thong-nhat-chu-truong-quy-hoach-khu-do-thi-an-hung

Lập quy hoạch Khu đô thị An Hưng 25ha tại TP.Thanh Hóa

Theo đề nghị của UBND TP.Thanh Hóa tại công văn ngày 24/12/2014 và Sở Xây dựng ngày 27/02/2020, diện tích lập quy hoạch Khu đô thị An Hưng khoảng 25ha. Về phạm vi ranh giới, Khu đô thị An Hưng có phía Bắc giáp đường quy hoạch và sông Nhà Lê, phía Tây và Nam giáp đường quy hoạch, phía Đông giáp đường quy hoạch (đất dân cư hiện trạng).

Để triển khai lập quy hoạch dự án, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu phía Bắc giáp đường quy hoạch và sông Nhà Lê, phía Tây và Nam giáp đường quy hoạch, phía Đông giáp đường quy hoạch (đất dân cư hiện trạng). Lãnh đạo yêu cầu trong quá trình lập quy hoạch, cần rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực để có giải pháp quy hoạch phù hợp với hiện trạng, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng tại khu vực.

Trước đó, nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa (TP Thanh Hóa mở rộng), tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 đã được Thủ tướng phê duyệt vào cuối tháng 1/2020 dựa trên mục tiêu đưa đô thị Thanh Hóa trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa; đô thị tỉnh lị phát triển dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực.

(Nguồn tổng hợp)