UBND huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) vừa có văn bản gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề nghị tiếp tục thực hiện dự án Khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng Đầu Rồng (Đầu Rồng Resort).

quang-ninh-de-nghi-tiep-tuc-thuc-hien-du-an-resort-16ha

Tiếp tục thực hiện dự án Khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng Đầu Rồng (Đầu Rồng Resort)

Được biết dự án Khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng Đầu Rồng (Đầu Rồng Resort) tại thôn Đầu Rồng, xã Cái Chiên, huyện Hải Hà do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Lâm Ngọc Dương làm chủ đầu tư có diện tích 158.582m2. Trong đó, đất khách sạn là 16.644,3 m2; đất nhà dịch vụ hỗ trợ khu nghỉ dưỡng là 1.184 m2; đất dịch vụ đa năng, vui chơi giải trí là 4.649,5 m2; đất nhà nghỉ dưỡng Bungalow là 12.518 m2; đất xây dựng kè taluy ven hồ là 24.761 m2…

Để thực hiện dự án, tháng 10/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định về việc cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Lâm Ngọc Dương thuê đất (giai đoạn 1) theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ thu hồi 11.386m2 đất gồm: đất giao thông; đất thủy lợi; đất sông suối; đất nuôi trồng thủy sản... do UBND xã Cái Chiên quản lý để cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Lâm Ngọc Dương thuê 158.582 m2 đất để sử dụng vào mục đích đầu tư dự án khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng Đầu Rồng (Đầu Rồng Resort).

Ngày 8/3/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng Đầu Rồng.

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được chủ đầu tư hoàn thiện, trình và được Ban quản lý Khu kinh tế phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại quyết định ngày 31/10/2019.

Ngày 5/5/2020, Ban quản lý Khu kinh tế đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Hải Hà và Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Lâm Ngọc Dương tổ chức kiểm tra, làm việc theo các nội dung chỉ đạo đối với dự án Khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng Đầu Rồng (Đầu Rồng Resort).

Ngày 3/6/2020, Ban quản lý Khu kinh tế đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát quy trình thủ tục dự án Khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng Đầu Rồng. Trong đó có nội dung đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Lâm Ngọc Dương điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo điều chỉnh quy hoạch.

Trong thời gian chờ đợi chỉ đạo UBND tỉnh, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Lâm Ngọc Dương bị buộc phải dừng mọi hoạt động thi công xây dựng dự án.

Nếu UBND tỉnh chỉ đạo cho phép tiếp tục triển khai dự án, Công ty sẽ phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan, cam kết dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chống sạt lở khu vực phạm vi dự án.

Tuy nhiên, do thời gian dừng thi công dự án kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và lực lượng lao động tại công ty nên UBND huyện Hải Hà đề nghị được tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tiếp tục thực hiện dự án Khu dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng Đầu Rồng (Đầu Rồng Resort).

(Tổng hợp bởi odt.vn)