UBND tỉnh Phú Yên vừa quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ  1/2000 Khu đô thị An Chấn – một khu đô thị mới trong chuỗi đô thị ven biển: Sông Cầu – Tuy An – Tuy Hoà – Đông Hoà.

phu-yen-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-khu-do-thi-an-chan

Thêm một khu đô thị mới trong chuỗi đô thị ven biển tỉnh Phú Yên

Theo đó, Khu đô thị An Chấn thuộc xã An Chấn (huyện Tuy An) và xã An Phú (TP. Tuy Hòa) có quy mô diện tích khoảng 490,5ha. Khu vực thuộc xã An Phú có diện tích khoảng 81,85ha; khu vực thuộc xã An Chấn có diện tích khoảng 408,65ha.

Dân số dự án khoảng 25.000 đến 35.000 người.

Mục tiêu quy hoạch là nhằm làm tiền đề để huyện Tuy An dự kiến nâng cấp thành thị xã giai đoạn 2020 - 2025, kết hợp với định hướng phát triển mở rộng TP. Tuy Hòa về phía bắc theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên được duyệt.

Đồng thời, chỉnh trang, sắp xếp ổn định lại khu dân cư hiện hữu, tạo quỹ đất phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đô thị hiện đại, khang trang, văn minh, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, quy hoạch còn làm căn cứ pháp lý để cơ quan chức năng quản lý việc triển khai thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt, xác định các dự án đầu tư xây dựng đô thị và lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

Khu đô thị An Chấn được quy hoạch có tính chất là một khu đô thị mới thuộc chuỗi đô thị ven biển: Sông Cầu - Tuy An - Tuy Hòa - Đông Hòa. Đây là khu vực hỗ trợ, nâng cấp huyện Tuy An trở thành thị xã và là đô thị loại 4 trong tương lai, đồng thời là đô thị vệ tinh ở phía bắc khi TP. Tuy Hòa phát triển lên đô thị loại 1.

Ngoài ra, Khu đô thị An Chấn sẽ quy hoạch phát triển thành khu vực phát triển dân cư và dịch vụ đô thị xanh, đáp ứng quá trình đô thị hóa ở các vùng ven đô thị, tạo nên không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng vùng ven biển; giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân.

Khu đô thị sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ đồng bộ theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường với các khu chức năng dịch vụ chất lượng cao.

Tổng mức chi phí lập quy hoạch Khu đô thị An Chấn là hơn 3,2 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thẩm định nhiệm vụ gần 21 triệu đồng, chi phí lập quy hoạch khoảng 3,2 tỷ đồng.

Thời gian lập quy hoạch là 9 tháng, kể từ khi Nhiệm vụ qui hoạch được duyệt (không kể thời gian trình thẩm định, phê duyệt Đồ á‌n).

Trước đó, UBND tỉnh Phú Yến cũng vừa phê duyệt chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư chỉnh trang (phía Bắc đường Ngô Gia Tự) phường Phú Đông, Phú Thạnh thuộc dựa án quy hoạch khu đô thị phía Nam Thành phố Tuy Hòa.

(Tổng hợp bởi odt.vn)