UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Khu đô thị Phú Quý, thành phố Hải Dương.

hai-duong-phe-duyet-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-khu-do-thi-phu-quy

Mở rộng Khu đô thị Goldenland, thành phố Hải Dương

Theo đó, Khu đô thị Phú Quý (tên thương mại Goldenland) sẽ được mở rộng diện tích, tăng thêm 7.230m2 so với quy hoạch đã phê duyệt. Tổng diện tích sau khi mở rộng là 884.085m2 (8,8ha).

Khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, trong phạm vi và đường gom quốc lộ 37, tuyến kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng và một phần diện tích đất dân cư hiện trạng phía Đông quốc lộ 37.

Theo nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch, diện tích mở rộng là phần diện tích lấy thêm của quốc lộ 37 phía Tây Nam vào ranh giới quy hoạch.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng điều chỉnh giảm bề rộng mặt kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng từ 14m xuống 11,5m; hai bên bờ kênh thiết kế tường kè bê tông trọng lực thẳng đứng,…

Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Quang Giáp và Công ty TNHH Đức Dương là cơ quan tổ chức lập quy hoạch.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương giao cho UBND thành phố Hải Dương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố quy hoạch được duyệt để đảm bảo việc điều chỉnh quy hoạch trên đúng thời gian theo quy định.

(Nguồn tổng hợp)