UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của 5 Trung tâm đô thị với tổng quy mô hơn 3.200ha.

Trung tâm đô thị Phổ Văn

 • Vị trí khu vực nghiên cứu lập quy hoạch: phía Bắc thị trấn Đức Phổ, thuộc một phần ranh giới hành chính xã Phổ Văn và xã Phổ Thuận
 • Diện tích phạm vi lập quy hoạch phân khu: 792ha
 • Khu vực tiếp giáp: phía Đông giáp sông Thoa, phía Tây giáp sông Chợ Chiểu, phía Nam giáp sông Trà Câu và phía Bắc giáp đường quy hoạch

Trung tâm đô thị Phổ Hòa

 • Vị trí khu vực nghiên cứu lập quy hoạch: phía Nam thị trấn Đức Phổ, thuộc một phần ranh giới hành chính xã Phổ Vinh, xã Phổ Hòa và xã Phổ Cường
 • Diện tích phạm vi lập quy hoạch phân khu: 628,3ha
 • Khu vực tiếp giáp: phía Đông giáp đường Nguyễn Tất Thành, phía Tây giáp đường sắt và đường Phạm Xuân Hòa, phía Nam giáp đường Phạm Xuân Hòa và đường Nguyễn Tất Thành và phía Bắc giáp đường Hùng Vương

Trung tâm đô thị Phổ Quang

 • Vị trí khu vực nghiên cứu lập quy hoạch: phía Đông Bắc thị trấn Đức Phổ, thuộc một phần ranh giới hành chính xã Phổ Quang
 • Diện tích phạm vi lập quy hoạch phân khu: 573ha
 • Khu vực tiếp giáp: phía Đông giáp đất hồ tôm và đất rừng ven biển, phía Tây giáp sông Thoa và các xã: Phổ Văn, Phổ Minh, phía Nam giáp cảng Mỹ Á và các xã: Phổ Minh, Phổ Vinh và phía Bắc giáp đất nghĩa địa và khu dân cư hiện hữu xã Phổ Quang

phe-duyet-quy-hoach-5-trung-tam-do-thi-tai-quang-ngai

Thị trấn Đức Phổ.

Trung tâm đô thị phía Bắc thị trấn Đức Phổ

 • Vị trí khu vực nghiên cứu lập quy hoạch: phía Bắc thị trấn Đức Phổ, thuộc xã Phổ Ninh, xã Phổ Minh và một phần thị trấn Đức Phổ
 • Diện tích phạm vi lập quy hoạch phân khu: 771,8ha
 • Khu vực tiếp giáp: phía Đông giáp Sông Trà Câu và đường tránh thị trấn, phía Tây giáp Đất dự trữ phát triển xã Phổ Ninh và đường sắt Bắc - Nam, phía Nam giáp đường Trần Hưng Đạo và phía Bắc giáp sông Trà Câu và đất dự trữ phát triển xã Phổ Ninh

Trung tâm đô thị phía Đông thị trấn Đức Phổ

 • Vị trí khu vực nghiên cứu lập quy hoạch: có địa giới hành chính của xã Phổ Minh (phía Đông thị trấn Đức Phổ)
 • Diện tích phạm vi lập quy hoạch phân khu: 478ha
 • Khu vực tiếp giáp: phía Đông giáp sông Thoa và các xã Phổ Quang, Phổ Vinh, phía Tây giáp đường Nguyễn Tất Thành, phía Nam giáp thị trấn Đức Phổ và xã Phổ Ninh và phía Bắc giáp sông Thoa và xã Phổ Văn

(Nguồn tổng hợp)