Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thái Hoà – Liễn Sơn – Liên Hoà (Khu vực II – giai đoạn 1).

phe-duyet-chu-truong-dau-tu-xay-dung-ha-tang-khu-cong-nghiep-my-thuan-va-khu-cong-nghiep-thai-hoa-lien-son-lien-hoa

Ảnh minh hoạ.

Phê duyệt chủ trương đầu tư 2 khu công nghiệp tại Nam Định và Vĩnh Phúc

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận do Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong làm chủ đầu tư có quy mô 158,48ha và tổng vốn đầu tư dự án là 1.621,236 tỷ đồng. Dự án được thực hiện tại huyện Mỹ Lộc và huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Dự án thứ hai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thái Hoà – Liễn Sơn – Liên Hoà. Dự án được thực hiện tại thị trấn Hoa Sơn, xã Liên Hoà, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Quy mô của dự án là 145,27ha. Nguồn vốn đầu tư dự án là 774,827 tỷ đồng, trong đó chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần đầu tư Amane góp 120 tỷ đồng.

Để thực hiện dự án, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện hai dự án khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc và Nam Định theo đúng tiến độ và tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai.

Cũng tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Lô II. Dự án Khu công nghiệp Sông Lô II được thực hiện tại xã Đồng Thịnh và xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án do Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư có quy mô 165,655ha và tổng vốn đầu tư dự án là 1.520 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt dự án Khu công nghiệp Tân Đức tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Dự án do Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận làm chủ đầu tư có quy mô 300ha và tổng vốn đầu tư dự án là 1.200 tỷ đồng.

Tại tỉnh Trà Vinh, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cổ Chiên tại xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh do Công ty TNHH Phát triển và đầu tư hạ tầng Trà Vinh làm chủ đầu tư có quy mô diện tích gần 200ha và tổng vốn đầu tư dự án là 748,98 tỷ đồng.