Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ theo Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 12.6.2020.

mo-rong-khu-do-thi-du-lich-lan-bien-can-gio-len-2780ha

Theo đó, tên dự án “hệ thống công trình lấn biển và Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ” được điều chỉnh thành “Đầu tư mở rộng Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ”. Quy mô dự án được điều chỉnh từ 600ha thành 2.780ha.

Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tổng vốn đầu tư của dự án điều chỉnh là 217.054 tỷ đồng, bao gồm vốn chủ sở hữu 32.558 tỷ đồng và vốn vay thương mại 184.496 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện dự án là xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Mục tiêu dự án là xây dựng một khu đô thị du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, hội thảo, hội nghị, đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, nhà ở, dịch vụ, khách sạn

600ha trước đó đã giao cho nhà đầu tư được thực hiện trong vòng 50 năm, kể từ ngày 11.7.2007. Quy mô diện tích mở rộng sẽ được thực hiện trong 50 năm, kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án dự kiến hoàn thành trong 11 năm, gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ 2019 – 2022): Xây dựng hạ tầng khung, biển hồ, khu công viên chuyên đề, khu cây xanh, khách sạn, khu hỗn hợp trung tâm, khu hỗn hợp và tháp điểm nhấn cao 108 tầng, khu công cộng dịch vụ đô thị, khu nhà ở, khu khách sạn – resort du lịch nghỉ dưỡng…

Giai đoạn 2 (từ năm 2022 – 2027): Hoàn thiện tiếp hạ tầng khung (đường nhánh, bến cảng, Monorail); bệnh viện, cầu qua biển hồ; Khu nhà và khu khách sạn – resort du lịch nghỉ dưỡng; khu cao tầng hỗn hợp; công viên công cộng…

Giai đoạn 3 (từ 2027 đến 2030): Hoàn thiện hạ tầng khung (bãi biển, các đường nhánh còn lại…); nhóm nhà ở còn lại, khu khách sạn, resort du lịch nghỉ dưỡng…

Cho phép lấn biển Cần Giờ

Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ sẽ lấn biển 2.718 ha. Việc triển khai thực hiện dự án phải bảo đảm các vấn đề liên quan quốc phòng, an ninh; quy hoạch giao thông; thực hiện đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường.

Sau khi dự án hoàn thành, không tạo xói mòn cho khu vực khác và việc thoát nước của TP.HCM; tuân thủ chặt chẽ khung pháp lý của UNESCO về dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, không gây ảnh hưởng xấu đến khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, không gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Đồng thời, tuân thủ các quy hoạch liên quan, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân vùng dự án, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Cần Giờ, phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.

Việc quy hoạch mở rộng dự án, việc giao đất, cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất cần thực hiện đúng quy định, bảo đảm việc chuyển mục đích sử dụng đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở, các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị liên quan đến dự án.

(Tổng hợp bởi odt.vn)