UBND tỉnh Long An vừa công kết kết luận về việc chuyển đất và quy hoạch Khu công nghiệp Đức Hoà III – Hồng Đạt (huyện Đức Hoà) do Công ty CP Hồng Đạt Long An làm chủ đầu tư.

long-an-du-an-khu-cong-nghiep-duc-hoa-iii-hong-dat-sai-quy-hoach-xu-ly-nhu-the-nao

Theo kết luận của UBND tỉnh Long An, chủ đầu tư Khu công nghiệp Đức Hoà III – Hồng Đạt đã không thực hiện đúng việc lập và trình quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến mục tiêu, tính chất ban đầu.

Cụ thể, Công ty CP Hồng Đạt Long An đã không thực hiện đúng mục tiêu, quy mô dự án, không thực hiện chủ trương cho phép giảm diện tích khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã không hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai.

Ngoài ra, việc chuyển nhượng 2.500/3.038 lô đất nền của dự án là vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản do dự án không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định để kinh doanh bất động sản hoặc không được phép đưa vào kinh doanh.

Công ty Hồng Đạt còn không báo cáo tác động môi trường về khoảng cách hành lang, cây xanh tại một số vị trí tiếp giáp giữa khu công nghiệp và khu dân cư.

Xử phạt những vi phạm của Công ty CP Hồng Đạt

Do những vi phạm trên, Công ty CP Hồng Đạt sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính 330 triệu đồng và tạm đình chỉ hoạt động trong vòng 12 tháng.

Tuy nhiên những sai phạm của Công ty CP Hồng Đạt đối với dự án Khu công nghiệp Đức Hoà III – Hồng Đạt cũng một phần do trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện chưa tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ trong công tác thẩm định hồ sơ xin chủ trương đầu tư của Công ty Hồng Đạt.

Sở Xây dựng chưa phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Đức Hoà trong công tác quản lý. Cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường thiếu kiểm tra, đã lập tờ trình, trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đức Hòa; và chưa hoàn thành việc tham mưu giúp UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể của dự án.

UBND tỉnh Long An đề nghị Công ty CP Hồng Đạt Long An cần phải khẩn trương khắc phục những sai phạm; thực hiện đúng mục tiêu, quy mô của dự án; và thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai và nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, kiểm tra nhắc nhở các nhà đầu tư thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

(Tổng hợp bởi odt.vn)