Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1163/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

lap-quy-hoach-vung-dong-bang-song-cuu-long-tam-nhin-den-nam-2050

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Theo đó, phạm vi ranh giới quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau; Vùng biển ven bờ của các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.

Về yêu cầu, nội dung quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 phải phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực của quốc gia và quy hoạch cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030; phù hợp với tầm nhìn, mục tiêu, quan điểm phát triển bền vững Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Đồng thời, đảm bảo liên kết tổng thể toàn vùng, tăng cường hợp tác liên kết phát triển giữa các tiểu vùng và địa phương trong vùng, giữa vùng với Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Quy hoạch đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – anh ninh , ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mục tiêu của việc lập quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long là nhằm xác định phương hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường có tính liên ngành, liên vùng và liên tỉnh; phát huy được thế mạnh của vùng; sử dụng có hiệu quả nguồn lực, hướng tới phát triển Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2050 trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước.

Quy hoạch nhằm giải quyết các vấn đề mất cân đối trông việc phát triển Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và làm cơ sở để quản lý và thu hút đầu tư; điều phối liên kết phát triển vùng.

Hội đồng Quy hoạch quốc gia cần chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tổ chức lập Quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo đúng tiến độ và quy định pháp luật.

(Tổng hợp bởi odt.vn)