UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất lập quy hoạch 2 khu đô thị hơn 2.700ha của Công ty cổ phần Vinhomes.

hung-yen-sap-co-2-khu-do-thi-hon-2700-ha

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định đề xuất của Công ty cổ phần Vinhomes sau đó báo cáo lại cho UBND tỉnh.

Hai khu đô thị Công ty cổ phần Vinhomes đề xuất giao nghiên cứu, lập quy hoạch đầu tư ngày 2/12 gồm Khu đô thị trung tâm thuộc huyện Yên Mỹ và Khu đô thị trung tâm thuộc thị xã Mỹ Hào.

Khu đô thị trung tâm thị xã Mỹ Hào

Khu đô thị trung tâm thị xã Mỹ Hào có quy mô diện tích gần 900ha. Khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc địa bàn các xã Dương Quang, Cẩm Xá, phường Phùng Chí Kiên, phương Bạch Sam.

Tại văn bản số 370, Vinhomes đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên xem xét chấp thuận cho phép công ty được nghiên cứu, lập quy hoạch, đầu tư Khu đô thị.

Khu đô thị trung tâm huyện Yên Mỹ

Sau đó, Vinhomes đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên xem xét chấp thuận cho phép công ty được nghiên cứu, lập quy hoạch, đầu tư Khu đô thị trung tâm huyện Yên Mỹ với diện tích gần 1.897ha.

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch Khu đô thị trung tâm huyện Yên Mỹ thuộc địa bàn các xã Đồng Than, Việt Cượng, Thanh Long, Hoàng Long, Phú Yên, Giai Phạm, Nghĩa Hiệp và thị trấn Yên Mỹ.

(Nguồn tổng hợp)