Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

hung-yen-lap-quy-hoach-tinh-tam-nhin-den-nam-2050

Lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên tầm nhìn đến năm 2050

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên gồm toàn bộ lãnh thổ tỉnh Hưng Yên với tổng diện tích tự nhiên là 930,22 km2 và 10 đơn vị hành chính gồm thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và 8 huyện như Khoái Châu, Ân Thi, Phù Cừ, Kim Động, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ.

Nội dung quy hoạch tỉnh Hưng Yên phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định của Luật Quy hoạch; phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh gồm điều kiện tự nhiên, xã hội; bối cảnh bên ngoài; tổng hợp cơ hội, thách thức.

Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng hệ thống đô thị - nông thôn, hiện trạng sử dụng đất; quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển tỉnh.

Đồng thời, nêu rõ phương án phát triển các ngành quan trọng như các ngành công nghiệp; dịch vụ; xây dựng; nông, lâm nghiệp và thủy sản; các lĩnh vực văn hóa, xã hội và an ninh. Nêu rõ phương án tổ chức hoạt động kinh tế-xã hội; phương án tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn và kết cấu hạ tầng.

UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao và hướng dẫn UBND tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(Tổng hợp bởi odt.vn)