Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020.

cac-khu-cong-nghiep-tinh-nam-dinh-se-duoc-dieu-chinh-quy-hoach-nhu-the-nao

Ảnh minh họa.

Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Đình, KCN Dệt may Rạng Đông sẽ giảm diện tích từ 600ha xuống 550ha.

Bổ sung hai khu công nghiệp gồm KCN Hồng Tiến với diện tích 114 ha tại các xã Yên Hồng, Yên Bằng, Yên Tiến, huyện Ý Yên và KCN Bảo Minh mở rộng với diện tích 50 ha tại các xã Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái, huyện Vụ Bản vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020.

Khu công nghiệp sẽ bị đưa ra khỏi Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020 là KCN Hồng Tiến với diện tích 150 ha tại các xã Yên Hồng, Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Nam Định nằm trong Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 2343/TTg-KTN ngày 24/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Trách nhiệm của UBND tỉnh Nam Định

Trong kế hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm đảm bảo số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các KCN cần chính xác; đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch KCN phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành; kiểm soát và không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch; cập nhật các KCN bổ sung mới vào Danh mục công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó, đảm bảo việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu công nghiệp được thực hiện đúng mục đích đối với diện tích bị đưa ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp; thực hiện đồng bộ quy hoạch các khu công nghiệp các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong KCN; đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào.

Đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng các khu công nghiệp để đảm bảo đúng tiến độ; đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả nguồn đất đai và tính khả thi của các dự án điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp sẽ do UBND tỉnh Nam Định thực hiện, đồng thời tỉnh cần đảm bảo việc lựa chọn và thu hút nhà đầu tư được triển khai đúng quy định của pháp luật.

(Tổng hợp bởi odt.vn)