UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đối với dự án Khu đô thị mới khu vực 4, phường 5, TP. Vị Thanh.

hau-giang-khu-do-thi-quy-mo-lon-tai-tp-vi-thanh-can-tim-chu-dau-tu

Tìm nhà đầu tư dự án Khu đô thị 2.700 tỷ đồng

Theo đó, dự án Khu đô thị mới khu vực 4, phường 5, TP. Vị Thanh có quy mô diện tích dự kiến khoảng 27,66ha và tổng mức đầu tư sơ bộ là 2.700 tỷ đồng. Trong đó, 2.510 tỷ đồng là chi phí thực hiện dự án và 190 tỷ đồng là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Dự án sẽ được thực hiện theo hình thức nhà nước thu hồi đất, nhà đầu tư ứng tiền giải phóng mặt bằng. Vốn đầu tư dự án là vốn nguồn tự có của nhà đầu tư và vốn huy động khác theo quy định pháp luật.

Dự án được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2026. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu đô thị có kiến trúc và cảnh quan hiện đại, hài hoà ới tổng thể chung của toàn thành phố và phát triển một cách đồng bộ, bền vững, góp phần hoàn hiện các tiêu chí đô thị loại II của thành phố, là cơ sở để quản lý và sử dụng đất đai, quản lý dự án đầu tư xây dựng theo định hướng quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết được duyệt, và làm tiền đề để nâng cấp đô thị trong thời gian tới.

Trước đó, HĐND tỉnh Hậu Giang thông qua ba tờ trình của UBND tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư thực hiện ba dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, gồm: Dự án Khu đô thị mới khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh có quy mô 27,6ha, số lượng hơn 1.000 căn nhà ở và tổng vốn đầu tư khoảng 2.700 tỷ đồng; dự án Khu đô thị mới phường 5, TP Vị Thanh và ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thuỷ với quy mô 48ha, với 1.600 căn nhà, tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng; và dự án Khu đô thị mới 2 thuộc thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành với quy mô 120 tỷ đồng.

Được biết TP. Vị Thanh được công nhận đô thị loại II theo Quyết định số 1845 của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/12/2019. Việc phát triển các dự án khu đô thị, nhà ở trên là nhằm khắc phục những hạn chế về dân số đô thị, mật độ dân số trung bình toàn đô thị, nâng cao tiêu chuẩn của đô thị loại II.

Cả ba dự án trên phù hợp với định hướng phát triển đô thị theo chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và các quy hoạch xây dựng có liên quan. Quy hoạch của các dự án đáp ứng tiêu chuẩn về mật độ xây dựng, cây xanh, công viên, nhà ở, thương mại dịch vụ.

Sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư ba dự án, UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định. Nhà đầu tư được chọn sẽ phải nộp ngân sách nhà nước, nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất…theo quy định pháp luật.