UBND TP.Hà Nội vừa giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc rà soát, báo cáo rõ sự phù hợp điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000.

ha-noi-dieu-chinh-quy-hoach-phan-khu-do-thi-khu-vuc-ho-tay-va-phu-can-a6

Điều chỉnh quy hoạch Khu vực hồ Tây và phụ cận A6 tại Hà Nội

Cụ thể, theo văn bản báo cáo sự phù hợp quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và và quy trình, thủ tục, các bước lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 tại các ô quy hoạch 16, 17, 19 và các tuyến đường khu vực thuộc phường Quảng An, Tứ Liên (quận Tây Hồ), Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố cần đảm bảo quy hoạch đúng trình tự quy định pháp luật; trên cơ sở đó hoàn chỉnh tờ trình, dự thảo quyết định, báo cáo UBND TP Hà Nội.

Mục tiêu của việc điều chỉnh là nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng khả năng cung cấp dịch vụ cho dân cư khu vực, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.

Bên cạnh đó, xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh, đảm bảo tính liên tục, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực điều chỉnh và khu vực xung quanh phù hợp định hướng Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và Phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 được duyệt và tuân thủ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

Phạm vi đề xuất điều chỉnh cục bộ có một phần đất (phía Tây Nam , giáp đường Thụy Khuê diện tích khoảng 0,07ha) thuộc ô quy hoạch ký hiệu 07-LX2, được xác định chức năng đất nhóm nhà ở hiện có.

Trước đó, ngày 21/5/2020, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội có Thông báo số 2598- TB/TU, thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành uỷ về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Tây Hồ và phụ cận (A6) tại các ô quy hoạch 16, 17, 19 và các tuyến đường khu vực.

Theo đó, Thường vụ Thành uỷ giao Ban Cán sự Đảng TP Hà Nội yêu cầu việc mở rộng các tuyến đường tại các ô quy hoạch số 17 và 19 phải đảm bảo nguyên tắc hạn chế tối đa việc lấy đất thổ cư (đất ở) của người dân và phải được đấu nối hạ tầng đồng bộ với các khu vực lân cận.

Các cơ quan, đơn vị liên quan cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu nói trên để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao.

Đồng thời, đề xuất các cơ chế phù hợp, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp, nhất là đối với các hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại ô đất 19/CXĐT5.

Được biết, UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực tây Hồ và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 8/8/2014.

Ngày 15/12/2017, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 8665/QĐ-UBND.

Đơn vị thẩm định phê duyệt việc lập quy hoạch là Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP. Hà Nội và một doanh nghiệp.

(Tổng hợp bởi odt.vn)