Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và đẩy mạnh trao đổi lưu thông hàng hoá trong nước, các tuyến đường đã được bê tông xi măng. Hãy cùng bất động sản ODT tìm hiểu về dự toán đường bê tông xi măng qua bài viết dưới đây. 

1. Tại sao cần dự toán đường bê tông xi măng 

Tại sao cần dự toán đường bê tông xi măng

Các tuyến đường được bê tông xi măng sẽ góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện hơn và đảm bảo việc trao đổi hàng hoá, lưu thông được đẩy mạnh. Trong xây dựng và tiến hành bê tông xi măng các tuyến đường, việc lập một bản dự toán đầy đủ và chi tiết là hết sức quan trọng và được rất nhiều người quan tâm. 

Bản dự toán đường bê tông xi măng có vai trò sau đây:

  • Quản lý và kiểm soát nguyên vật liệu xây dựng, tránh sự thiếu hụt hay lãng phí. 
  • Quản lý và kiểm soát chi phí trong xây dựng. 
  • Giúp công việc được tiến hành một cách suôn sẻ. 
  • Tạo được những công trình chất lượng. 

2. Giá 1m2 đường bê tông xi măng loại dày 10cm 

Dưới đây là bảng dự toán đơn giá 1m2 đường bê tông xi măng. 

STT Hạng mục chi phí Đơn vị  Định mức Đơn giá (đồng) Hệ số chi phí nhân công - ca máy  Thành tiền (đồng)
A Chi phí vât  liệu          112.546
1 Rải giấy dầu lớp ngăn cách  m2        
  Giấy dầu m2 1,1200 5.152   5.770
2 Ván khuôn thép mặt đường BTXM m2        
  Thép tấm, thép hình  kg 0,3150 21.830   6.876
3a Bê tông mặt đường, đá 1x2 M200 m3        
  Xi măng PC40 kg 28,8025 1.500   43.204
  Cát đổ bê tông  m3 0,0505 260.000   13.130
  Đá dăm 1x2 m3 0,0913 260.000   23.738
  Nước  m3 0,0190 5.000   95
  Gỗ làm khe co giãn m3 0,0014 8.637.268   12.092
  Nhựa đường  kg 0,3500 21.830   7.641
3b Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250 m3        
  Xi măng PC40 kg 33,5175 1.500    
  Cát đổ bê tông  m3 0,0487 260.000    
  Đá dăm 1x2  m3 0,0903 260.000    
  Nước  m3 0,0190 5.000    
  Gỗ làm khe co giãn m3 0,0014 8.637.268    
  Nhựa đường  kg 0,3500 21.830    
B Chi phí nhân công          97.947
1 Rải giấy dầu lớp ngăn cách m2        
  Nhân công bậc 3, 5/7 (nhóm 01) Công  0,0118 42.637 6,71 3.376
2 Ván khuôn thép mặt đường BTXM m2        
  Nhân công bậc 4, 5/7 (nhóm 1) Công  0,1150 49.845 6,71 38.463
3a Bê tông mặt đường, đá 1x2 M200 m3        
  Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01) Công  0,1820 45.944 6,71 56.108
3b Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250 m3        
  Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01) Công  0,1820 45.944 6,71  
C Chi phí máy thi công          3.009
3a Bê tông mặt đường, đá 1x2 M200 m3        
  Mấy trộn bê tông, dung tích 500 lít Ca 0,0095 115.328 1,50 1.643
  Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW Ca 0,0089 49.765 1,50 664
  Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW Ca 0,0089 52.595 1,50 702
3b Bê tông mặt đường, đá 1x2 M250 m3        
  Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít  Ca 0,0095 115.328 1,50  
  Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW Ca 0,0089 49.765 1,50  
  Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW Ca 0,0089 52.595 1,50  
Tổng cộng (A + B + C) 213.502

Dựa theo bảng trên, đơn giá làm đường bê tông xi măng sẽ được tính theo công thức sau đây:

Chí phí vật liệu = Định mức x đơn giá 

Trong đó, đơn giá do liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố. Trong trường hợp không có giá công bố thì đơn giá là giá thực tế tại địa phương nơi làm bê tông xi măng các tuyến đường. 

Chi phí nhân công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực xây dựng

Chi phí máy thi công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực

3. Định mức hao phí khi làm đường bê tông xi măng 

Khi thi công đường bê tông xi măng, cần chú ý định mức hao phí tại phần bê tông mặt đường và các khe liên kết. Định mức hao phí này được quy định cụ thể ở các văn bản pháp luật. 

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 và Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 với một số nội dung được điều chỉnh để phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của các công trình đường bê tông xi măng. 

4. Mẫu dự toán đường bê tông xi măng 

Tham khảo những mẫu dự toán chi phí nhân công, công trình, hao phí vật tư, cước bộ,... của một công trình xây dựng dưới đây. 

Mẫu dự toán đường bê tông xi măng 

Mẫu dự toán đường bê tông xi măng 

Mẫu dự toán đường bê tông xi măng 

Mẫu dự toán đường bê tông xi măng 

Tải mẫu dự toán đường bê tông xi măng bằng excel đầy đủ và chi tiết nhất tại đây.

5. Tiêu chuẩn khi xây đường bê tông xi măng 

Việc xây dựng đường bê tông xi măng cần tuân thủ những tiêu chuẩn nhất định để đảm bảo chất lượng công trình và an toàn cho người đi đường. Cụ thể, những tiêu chuẩn này là: 

  • Thiết kế kết cấu của mặt đường bê tông xi măng chỉ có thể hoàn chỉnh khi có những chỉ dẫn cần thiết. 
  • Có thêm các khe nối trên kết cấu của mặt đường bê tông xi măng để đảm bảo sự liên kết chặt chẽ và độ bền của mặt đường. 
  • Không áp dụng các quy định vê thiết kế mặt đường bê tông xi măng đối với viêc sửa chữa, nâng cấp và cải tạo mặt đường cũ.