Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo việc lập quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa và theo quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, đối với UBND TP Biên Hòa và UBND huyện Nhơn Trạch.

dong-nai-day-nhanh-quy-hoach-cac-phan-khu-theo-quy-hoach-chung-bien-hoa-va-nhon-trach

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các phân khu

Trong đó, UBND TP Biên Hòa khẩn trương, rà soát, đẩy nhanh tiến độ  lập các đồ án quy hoạch phân khu theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hòa được duyệt, ưu tiên các phân khu mang tính cấp thiết (phường Hiệp Hòa, các khu vực điểm nóng về đất đai,...) và các khu vực trước đây chưa có quy hoạch phân khu.

UBND huyện Nhơn Trạch cần khẩn trương lập, trình duyệt các đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Rà soát các nội dung còn vướng mắc, khẩn trương hoàn thiện hai hồ sơ quy hoạch phân khu 3.1, quy hoạch phân khu 3.3. Rà soát cập nhật quy hoạch các dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang triển khai thực hiện, tránh ảnh hưởng tối đa đến các dự án trên cơ sở phải đảm bảo phù hợp định hướng quy hoạch chung.

Các sở, ban, ngành, và các đơn vị liên quan phối hợp đơn vị tư vấn lập hồ sơ quy hoạch phân khu Cl, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa và dự án của Công ty Golf Long Thành (khoảng 843 ha), tại phường Tam Phước để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hai đồ án, từ đó làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, trình duyệt quy hoạch phân khu C1 theo đúng quy định.

Phó chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh trong tháng 2/2020.

(Nguồn tổng hợp)