Ngày 13/2, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã có một buổi làm việc với huyện Gia Lâm để thảo luận một số nội dụng liên quan đến công tác quy hoạch và triển khai một số dự án trên địa bàn huyện.

so-quy-hoach-kien-truc-thao-luan-mot-so-noi-dung-lien-quan-toi-cong-tac-quy-hoach-tren-dia-ban-huyen-gia-lam

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội hỗ trợ huyện Gia Lâm trong công tác quy hoạch

Tại buổi làm việc, huyện Gia Lâm kiến nghị với Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội về việc rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch nông thôn mới; rà soát quỹ đất chuẩn bị xây dựng trụ sở công an; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; một số khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án...

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cần quan tâm tới việc thẩm định, hướng dẫn các phòng ban của huyện trong việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch để xây dựng Trạm y tế xã Cổ Bi, trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện, và các trung tâm thể thao xã trên địa bàn…

Dưới sự chỉ đạo của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, các phòng ban thuộc Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các phòng của UBND huyện để giải quyết các khó khăn liên quan tới công tác quy hoạch trên địa bàn huyện.

(Nguồn tổng hợp)