Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận cho tỉnh Đồng Nai bổ sung 2 khu công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh. Tổng diện tích hai khu công nghiệp là 629ha.

dong-nai-dau-tu-xay-dung-2-khu-cong-nghiep-hon-600ha

Bổ sung hai khu công nghiệp hơn 600ha tại tỉnh Đồng Nai

Hai khu công nghiệp được bổ sung trên địa bàn tỉnh gồm Khu công nghiệp Phước An có diện tích 330ha thuộc xã Phước An, huyện Nhơn Trạch và Khu công nghiệp Phước Bình 2 có diện tích 299ha thuộc xã Phước Bình và xã Tân Hiệp, huyện Long Thành.

Nhà đầu tư và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh Dự án cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, xác định ranh giới  khu đất xây dựng khu hậu cần cảng Phước An còn lại và khu cảng Phước An để thực hiện dự án theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo không xảy ra khiếu kiện, khiếu nại.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ trình HĐND tỉnh về việc bổ song, điều chỉnh hai khu công nghiệp trên vào tiêu chí sử dụng đất khu công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt.

Như vậy, khi hai khu công nghiệp mới được bổ sung trên địa bàn tỉnh thì tỉnh Đồng Nai sẽ  có 35 khu công nghiệp, trong đó 1 khu công nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng và 32 khu công nghiệp đã hoàn thành hạ tầng và đang hoạt động.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, đưa Khu công nghiệp Biên Hoà 1 với diện tích 335ha thuộc TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Bổ sung Khu công nghiệp Phước An với diện tích 330 ha tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và Khu công nghiệp Phước Bình 2 với diện tích 299ha tại xã Phước Bình và Tân Hiệp, huyện Long Thành vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Đối với các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22 tháng 12 năm 2014, giữ nguyên không thay đổi.