UBND tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định thu hồi gần 2,9 ha đất làm dự án Khu nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi tại TP Phan Thiết do dự án chậm triển khai, đã có quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án trên từ năm 2017.

 cham-trien-khai-du-an-khu-nghi-duong-tai-phan-thiet-bi-thu-hoi

Thu hồi 2,9ha đất thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi tại TP Phan Thiết

Chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi tại TP Phan Thiết là Công ty CP Du lịch Khách sạn Sài Gòn Mũi Né. UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Chủ tịch UBND phường Hàm Tiến giao quyết định thu hồi đất cho chủ đầu tư dự án. Trường hợp công ty không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường.

Lý do thu hồi là do dự án thuộc trường hợp chậm triển khai, UBND tỉnh và Sở KH&ĐT đã có văn bản chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án vào năm 2017. Ngoài ra, dự án dự án hết thời hạn 24 tháng được tiếp tục sử dụng đất theo quy định mà chủ đầu tư không thực hiện được việc bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác, thuộc trường hợp thu hồi đất theo Luật Đất đai 2013.

Sau khi thu hồi, khu đất gần 2,9ha của dự án mà chưa được sử dụng sẽ giao cho UBND phường Hàm Tiến quản lý, Trung tâm phát triển quỹ đất TP Phan Thiết tiến hành đo đạc, triển khai các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối với 465 m2 đất trồng cây lâu năm do chủ đầu tư dự án nhận chuyển nhượng của hộ dân để thực hiện dự án, công ty tiếp tục sử dụng theo hiện trạng và mục đích sử dụng là trồng cây lâu năm.

(Tổng hợp bởi odt.vn)