Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2021.

phuong-an-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-tai-tp-hcm-giai-doan-2019-2021

Phương án sáp nhập quận, huyện tại TP.HCM

Về cấp huyện, TP.HCM sẽ sáp nhập quận 2, quận 9 và Thủ Đức để thành lập Thành phố phía Đông. Việc thành lập Thành phố phía Đông nhằm phát huy lợi thế về hạ tầng sẵn có tại khu vực như khu đại học, khu công nghệ cao, khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Việc quy hoạch khu đô thị sáng tạo, tương tác phía Đông phù hợp với định hướng phát triển không gian Vùng TP.HCM được phê duyệt và các nhiệm vụ, giải pháp về Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.

Sau khi thành lập Thành phố phía Đông, TP.HCM sẽ còn 22 quận huyện (16 quận, 1 thành phố và 5 huyện), và 312 xã, phường, thị trấn (249 phường, 58 xã và 5 thị trấn).

Tại quận 2, TP.HCM dự kiến sẽ sáp nhập phường Bình Khánh vào phường Bình An, sáp nhập phường An Khánh với phường Thủ Thiêm.

Tại quận 3, sáp nhập phường 6 với phường 7 và phường 8.

Tại quận 4, dự kiến sáp nhập phường 12 với phường 13, phường 5 với phường 2.

Tại quận 5, dự kiến sáp nhập phường 12 với phường 15.

Tại quận 10, dự kiến sáp nhập phường 3 với phường 2.

Tại quận Phú Nhuận, sáp nhập phường 12 với phường 11.

(Tổng hợp bởi odt.vn)