UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đồng ý chủ trương thu hồi 1.425ha đất tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh và giao cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh để quản lý và tổ chức xây dựng khu công nghiệp – đô thị Becamex A (phân khu 7).

binh-dinh-thu-hoi-1425ha-dat-o-xa-canh-vinh-de-xay-dung-khu-cong-nghiep-do-thi-becamex-a

Thu hồi đất để làm khu công nghiệp – đô thị Becamex A

Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu công nghiệp – đô thị Becamex thuộc khu kinh tế Nhơn Hội gồm: khu công nghiệp Becamex Bình Định có diện tích 1.000ha; khu đô thị Becamex A có diện tích 374ha (trong đó khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 1A, diện tích 89,90ha; khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 1B, diện tích 90,49ha; khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 2, diện tích 94,81ha; khu tái định cư - dân cư Tân Vinh, diện tích 99,21 ha) và tuyến giao thông đối ngoại, diện tích hơn 51ha.

Trước đó, tháng 4/2020, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ /2.000 khu công nghiệp, đô thị Becamex khu A (phân khu 7) thuộc khu kinh tế Nhơn Hội.

Diện tích khu vực quy hoạch là hơn 1.425ha thuộc xã Canh Vinh (huyện Vân Canh). Mục tiêu của đồ án quy hoạch là nhằm cụ thể hóa điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thu hút đầu tư, kết nối đồng bộ về kiến trúc cảnh quan, cũng như kết nối về hạ tầng kỹ thuật với khu vực xung quanh.

Hình thành một khu công nghiệp, đô thị tập trung, đa ngành có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, phù hợp với các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành, và đáp ứng nhu cầu ở cho người dân tái định cư, người lao động tại khu công nghiệp và các khu vực lân cận.

Tháng 6/2020, Ban quản lý khu kinh tế Bình Định đã phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư cho 4 dự án khu tái định cư – dân cư thuộc phân phu 7 gồm: khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 1A (thuộc thôn Hiệp Vinh 1 và An Long 2, xã Canh Vinh), có diện tích 90ha, tổng mức đầu tư 545 tỷ đồng; khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 2 (thuộc thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh), với diện tích là 95ha, tổng mức đầu tư 493 tỷ đồng; khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 1B (thuộc thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh), với diện tích là 90,4ha, tổng mức đầu tư 325 tỷ đồng; khu tái định cư - dân cư Tân Vinh (thuộc thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh), có diện tích là 100ha, tổng mức đầu tư 418 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư 4 dự án trên là hơn 1.782 tỷ đồng.

Nhà đầu tư trúng sơ tuyển 4 dự án khu tái định cư trên là liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước (gọi tắt là liên danh Becamex - VSIP Bình Định).

Được biết, theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex – Bình Định, tổng diện tích khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ này là trên 2.300ha. Tổng vốn đầu tư là khoảng 9.000 tỷ đồng. Dự án được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, thực hiện 1.425ha diện tích đất, gồm 1.000ha khu công nghiệp và 425ha khu đô thị. Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1 là 5.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2, thực hiện 883ha diện tích đất, gồm đất thương mại, dịch vụ, đất dành tái định cư, y tế, giáo dục, công cộng, công viên cây xanh. Tổng mức đầu tư dự kiến là 4.000 tỷ đồng.

(Tổng hợp bởi odt.vn)