Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 154/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

vi-pham-trong-lap-do-an-quy-hoach-se-bi-xu-ly-nghiem

Đồ án quy hoạch không đảm bảo chất lượng

Trong năm 2019, tỷ lệ đô thị hóa, hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị đều phát triển và tăng trưởng ở mức ổn định so với cùng kỳ năm 2018. Nhiều đồ án quy hoạch được phê duyệt và thực thi ngày càng giúp diện mạo đô thị trở nên khang trang, sạch đẹp, đóng góp vào việc phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người dân.

Tuy nhiên, theo KTS Nguyễn Văn Thanh - Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nhiều đồ án vẫn còn chưa đảm bảo được chất lượng, không sát với thực tế, thiếu sự đồng thuận của người dân hoặc không đủ điều kiện về nguồn lực.

Ngoài ra, các chuyên gia và nhà quản lý cho biết chất lượng quy hoạch còn thấp là do hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống định mức đơn giá về kinh tế kỹ thuật còn lạc hậu, dẫn đến những sai sót trong việc tính toán về quy hoạch. Bên cạnh đó, những hạn chế khác gồm khâu tổ chức thực hiện quy hoạch còn chậm, xây dựng kế hoạch thực hiện đồ án sơ sài, quản lý thực hiện quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc sau đồ án quy hoạch thiếu và yếu.

Công tác quản lý quy hoạch tại các địa phương trên địa bàn có cố gắng tuy nhiên việc kiểm soát còn xảy ra hạn chế. Cụ thể, nhiều nhà siêu mỏng, siêu méo tại các đô thị, nhà cao tầng thiếu quy hoạch hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

Tăng cường xử lý vi phạm

Nhằm nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch và đảm bảo tính khả thi của dự án, Bộ Xây dựng sẽ tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ như: : Tăng cường kiểm soát việc thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy hoạch; Tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, công bố, công khai quy định pháp luật về quy hoạch để nhân dân biết, thực hiện và giám sát; Tăng cường việc thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong vấn đề này...

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Hội đồng này sẽ tham gia trực tiếp vào công tác thẩm định các đồ án quy hoạch vùng, từ đó sẽ xem xét, lựa chọn những đồ án quy hoạch chất lượng cao, đáp ứng được với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, từng khu vực. Quyết định số 154/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 22/1/2020.

(Nguồn tổng hợp)