UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Long Thành có trách nhiệm tham mưu để thu hồi 35 hồ sơ sổ đỏ cấp sai vị trí và cấp cùng thửa đất. Ngoài ra các sở ngành cần sớm lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 494 hồ sơ đủ điều kiện nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Sớm thu hồi 35 sổ đỏ cấp sai tại khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo đôn đốc các sở ngành và UBND huyện Long Thành đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại dự án.

Được biết hiện UBND tỉnh Đồng Nai đã thu hồi đất của 13/18 tổ chức có đất nằm trong phạm vi 5.000ha dự án sân bay Long Thành. Với 5 tổ chức còn lại, Sở TN&MT tỉnh cùng UBND huyện Long Thành và sở ngành liên quan cần phối hợp để sớm hoàn chỉnh phương án thu hồi đất, giá đất để trình thẩm định và phê duyệt trong tháng 5/2020.

Nhằm rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh cũng chấp thuận chủ trương cho UBND huyện Long Thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà không thực hiện khấu trừ ngay khi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

Thu hồi 35 sổ đỏ cấp sai

Trước mắt nhanh chóng lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 494 hồ sơ đủ điều kiện trong khu vực 1800ha ưu tiên giải phóng mặt bằng để thực hiện giai đoạn 1. Phòng TN&MT huyện Long Thành có trách nhiệm tham mưu thu hồi đối với 35 hồ sơ sổ đỏ cấp sai vị trí và cấp cùng thửa đất tại khu vực này.

Các hộ gia đình, cá nhân được cấp đất tái định cư khi lập thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại khu tái định cư phải có trách nhiệm nộp nghĩa vụ tài chính cho cơ quan Nhà nước.

Ngoài ra chủ tịch UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Long Thành tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án tái lập hạ tầng ngoài ranh giới sân bay Long Thành, để sớm bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

 (Tổng hợp bởi odt.vn)