Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Quảng Trị với diện tích gần 500ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

quang-tri-them-khu-cong-nghiep-thu-6-voi-dien-tich-497ha

Bổ sung thêm một khu công nghiệp thứ 6 tại Quảng Trị

Theo đó, khu công nghiệp sắp bổ sung tại tỉnh Quảng Trị có diện tích 497ha thuộc xã Hải Trường, xã Hải Lâm và thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng là khu công nghiệp thứ sáu được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Các khu công nghiệp khác đã nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

Cụ thể, trước đó, tỉnh Quảng Trị đã có 5 dự án khu công nghiệp đi vào hoạt động gồm: Khu kinh tế Đông Nam – Quảng Trị, Khu Kinh tế Lao Bảo – Quảng Trị; Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá – Quảng Trị; Khu công nghiệp Quán Ngang – Quảng Trị; và Khu công nghiệp Nam Đông Hà – Quảng Trị.

Được biết, khu công nghiệp Quảng Trị có phía Tây Bắc giáp khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp – đô thị Việt Nam – Singapore (VSIP 8) và đất trồng cây lâu năm xã Hải Lâm; phía Đông Bắc giáp đất hành lang bảo vệ kết cấu đường sắt Bắc – Nam và Quốc lộ 1A, phía Tây Nam giáp đất trồng cây lâu năm xã Hải Trường và thị trấn Diên Sanh.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu công nghiệp hỗn hợp xanh, sạch, đẹp, đáp ứng nhu cầu kinh doanh sản xuất của nhà đầu tư, tạo việc làm cho người dân và thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Quảng Trị.

Đối với việc đầu tư xây dựng khu công nghiệp thứ 6 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm kiểm tra và bảo đảm tính chính xác của số liệu báo cáo, diện tích và vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Quảng Trị.

Việc quy hoạch khu công nghiệp thứ 6 này cần đảm bảo phù hợp với tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Trong quá trình thực hiện quy hoạch dự án cần đảm bảo không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện. Tiếp thu ý kiến của các bộ, đơn vị liên quan và thực hiện các giải pháp đề ra tại Đề án trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch.

Bên cạnh đó, cần cập nhật nhu cầu sử dụng đất của khu công nghiệp Quảng Trị vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển khu công nghiệp với các công trình xã hội, nhà ở công nhân, công trình văn hoá thể thao cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp.

Đối với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cần đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân bị thu hồi đất. Có phương án ổn định đời sống và tạo việc làm cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.