UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng hai bên đường dẫn cầu Hàn với quy mô hơn 600 ha, từ ranh giới tiếp giáp khu đô thị phía Bắc cầu Hàn đến Quốc lộ 37, huyện Nam Sách.

hai-duong-phe-duyet-quy-hoach-chung-xay-dung-hai-ben-duong-dan-cau-han-voi-3-khu-vuc-trong-tam

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có quy mô diện tích khoảng 606,87ha thuộc địa bàn các xã Quốc Tuấn, Nam Chính, Nam Trung, Nam Hồng, Hồng Phong mà Minh Tân, nằm phía Tây, Tây Bắc thị trấn Nam Sách.

Dự án có diện tích khu đất ở khoảng 24,2ha; đất cây xanh công viên 0,32ha; đất công cộng 0,37ha; đất thể thao 1,46ha; đất giáo dục 1,86ha; đất giao thông 72,6ha; đất nông nghiệp 463,26ha và các loại đất khác.

Quy mô dân số dự kiến đến năm 2025 khoảng 13.000 người, năm 2030 khoảng 20.000 người.

Quy hoạch chung xây dựng hai bên đường dẫn cầu Hàn với 3 khu vực trọng tâm

Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật trong quy hoạch chung xây dựng hai bên đường dẫn cầu Hàn cần phù hợp với tiêu chí đô thị loại V.

Dự án có 3 khu vực trọng tâm với những chức năng cụ thể.

Khu vực 1 ở phía Bắc từ Tỉnh lộ 390 đến Quốc lộ 37. Đây là khu phụ trợ cho khu công nghiệp, gồm đất cây xanh, đất dịch vụ thương mại; đất xây dựng bến xe; 2 khu dân cư mới và đất trường học.

Khu vực 2 từ Tỉnh lộ 390 đến nút giao với đường 5B cũ đi thị trấn Nam Sách (trung tâm xã Hồng Phong). Đây là khu có chức năng trung tâm dịch vụ - vui chơi giải trí, văn phòng đại diện, ngân hàng, chợ nông sản… với đất dịch vụ thương mại là chủ yếu.

Khu vực 3 từ đường 5B cũ đi thị trấn Nam Sách đến giáp ranh quy hoạch khu đô thị mới phía Bắc Cầu Hàn. Chức năng chủ yếu là phát triển dịch vụ thương mại, sản xuất kinh doanh và dự trữ phát triển cho các giai đoạn sau.

(Nguồn tổng hợp)