UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, tỷ lệ 1/500. Diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch là hơn 38ha.

ha-noi-sap-xay-bao-tang-thien-nhien-viet-nam-rong-hon-38ha

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam hơn 38ha

Theo nhiệm vụ quy hoạch đươc duyệt, khu vực nghiên cứu quy hoạch chi tiết Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam là hơn 38ha. Bảo tàng này thuộc địa phận các xã: Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai).

Mục tiêu của nhiệm vụ quy hoạch là xây dựng một bảo tàng thiên nhiên cấp quốc gia, có tầm cỡ khu vực và thế giới, nhằm bảo tồn di sản văn hóa, khoa học nghiên cứu, giáo dục khoa học, phục vụ lợi ích cộng đồng.

Các khu chức năng chính của khu đất nghiên cứu lập quy hoạch đề xuất gồm: Khu trưng bày bộ sưu tập mẫu vật quốc gia; khu trưng bày trong nhà; trung tâm nghiên cứu và văn phòng; khu trưng bày kết hợp học tập; công viên đá; khu vườn địa chất; hệ thống mặt nước hồ điều hòa và kênh dẫn…

(Tổng hợp bởi odt.vn)