UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Biển Động tại huyện Lục Ngạn. Tổng diện tích quy hoạch hơn 1.800ha.

 bac-giang-quy-hoach-do-thi-bien-dong-hon-1800-ha

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Biển Động huyện Lục Ngạn

Cụ thể, phạm vi nghiên cứu đô thị Biển Động bao gồm toàn bộ diện tích của xã Biển Động, huyện Lục Ngạn. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tính chất là trung tâm tiểu vùng phía Đông Bắc huyện Lục Ngạn, là đô thị vệ tinh, chuyên ngành, phát triển công nghiệp, đầu mối, dịch vụ sinh thái, cộng đồng gắn với nông nghiệp công nghiệp cao và văn hoá bản địa.

Về phạm vi ranh giới, phía Bắc giáp xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn; phía Tây giáp xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn; phía Đông giáp xã Cẩm Đàn, Quế Sơn và Chiên Sơn, huyện Sơn Động; phía Nam giáp xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn và xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động.

Quy mô diện tích quy hoạch khoảng 1.854,22ha. Quy mô dân sô dự án đến năm 2035 khoảng 15.510 người. Tổng chi phí tạm tính khoảng 2.963.288.000 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành lập đồ án đô thị Biển Động không quá 9 tháng, kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Việc nghiên cứu lập quy hoạch chung đô thị Biển Động phải đảm bảo nguyên tắc kế thừa, khớp nối các dự án, quy hoạch đã được UBND tỉnh, UBND huyện phê duyệt.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật định hướng nghiên cứu áp dụng theo tiêu chuẩn đô thị loại V và tuân thủ theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Trước đó, ngày 31/8/2021, tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt quy hoạch chi tiết hai dự án Khu nhà ở công nhân huyện Hiệp Hoà và Khu đô thị số 3 xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, theo tỷ lệ quy hoạch 1/500.

Dự án Khu đô thị số 3 thuộc xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng có quy mô diện tích khoảng 21,3ha và quy mô dân số khoảng 3.500 người. Đây sẽ là khu đô thị mới với các công trình công cộng cấp nhóm nhà ở, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội và dịch vụ được quy hoạch đồng bộ, theo hướng đô thị hiện đại nhằm phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Dự án Khu nhà ở công nhân huyện Hiệp Hoà thuộc xã Châu Minh và xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang  có quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 35ha và quy mô dân số khoảng 40.000 người. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 1.428.555.000 đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu nhà ở công nhân có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được xây dựng đồng bộ. Dự án góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân các khu, cụm công nghiệp huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.