UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản về việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Châu Lộc tại phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn.

thanh-hoa-lap-quy-hoach-khu-do-thi-sinh-thai-chau-loc

Thanh Hoá lập quy hoạch khu đô thị sinh thái tại thành phố Sầm Sơn

Trước đó, ngày 22/9/2021, UBND thành phố Sầm Sơn đã có Công văn số 4484 về việc đề nghị chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Châu Lộc tại phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn.

Để thực hiện dự án, UBND thành phố Sầm Sơn có trách nhiệm rà soát tình hình phát triển đô thị và nhu cầu về nhà ở trên địa bàn thành phố căn cứ quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, đồng thời đảm bảo quy định về quy hoạch đô thị, đất đai, bảo vệ đê điều, phòng chống thiên tai và các quy định khác của pháp luật.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn (một phần khu 1.3) tại thành phố Sầm Sơn.

Được biết dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư được điều chỉnh nhiều hạng mục đất. Cụ thể, giảm diện tích đất biệt thự từ 11,8ha xuống còn 9,2ha; chuyển sang đất nhà ở liền kế là 3,3ha; tăng diện tích đất giao thông từ 6,4ha lên 12,2ha; giảm diện tích đất cây xanh vườn hoa từ 4,3ha xuống 2,5ha. Quy mô dân số tăng từ 1.530 người lên khoảng 3.200 người.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoắng Hoá và Khu đô thị mới Yến Sơn, huyện Hà Trung.

Theo đó, dự án Khu dân cư đô thị xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hoá có diện tích 61,4ha (xã Hoằng Đồng có diện tích khoảng 20,09ha, diện tích thuộc xã Hoằng Thịnh khoảng 41,3ha) và quy mô dân số dự kiến khoảng 12.000 người.

Dự án Khu đô thị mới Yến Sơn thuộc xã Yến Sơn, huyện Hà Trung có diện tích khoảng 102ha và quy mô dân số dự kiến khoảng 7.000 người.