Bán rẫy cafe 3 ha, đang tăng trưởng và phát triển tốt.
Giá bán 1,2 tỷ.
Người liên hệ: Hùng (0938112959)