Tin mua bán dự án Bình Minh Garden

Tin đăng Tin mua bán dự án Bình Minh Garden mới nhất

Giá: 18 tỷ
Diện tích: 143 m²
Long Biên, Hà Nội
1 năm trước
Trần Ngọc Điệp Trần Ngọc Điệp
Giá: 113 triệu/m²
Diện tích: 76 m²
Long Biên, Hà Nội
1 năm trước
Hòa Bình Hòa Bình
Giá: 2.52 tỷ
Diện tích: 91 m²
Long Biên, Hà Nội
1 năm trước
Chủ Đầu Tư Chủ Đầu Tư
Giá: 11.5 tỷ
Diện tích: 95 m²
Long Biên, Hà Nội
1 năm trước
Nguyễn Văn Hiệu Nguyễn Văn Hiệu
Giá: 2.5 tỷ
Diện tích: 91 m²
Long Biên, Hà Nội
1 năm trước
PKD Chủ Đầu Tư PKD Chủ Đầu Tư
Giá: 2.55 tỷ
Diện tích: 91 m²
Long Biên, Hà Nội
1 năm trước
PKD Chủ Đầu Tư PKD Chủ Đầu Tư
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 76 m²
Long Biên, Hà Nội
1 năm trước
Trần Ngọc Điệp Trần Ngọc Điệp
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 76 m²
Long Biên, Hà Nội
1 năm trước
Trần Ngọc Điệp Trần Ngọc Điệp
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 95 m²
Long Biên, Hà Nội
1 năm trước
Trần Ngọc Điệp Trần Ngọc Điệp
Giá: 7 tỷ
Diện tích: 76 m²
Long Biên, Hà Nội
1 năm trước
Trần Ngọc Điệp Trần Ngọc Điệp
Giá: 10 tỷ
Diện tích: 95 m²
Long Biên, Hà Nội
1 năm trước
Trần Tuấn Trần Tuấn