Có 200 công nhân đang làm việc cho các đơn hàng may mặc.
Tại Hải Hậu, Nam Định.
Tổng diện tích xưởng 1.200 m2, Trên tổng quỹ đất 3.000 m2. ( Trong đó có cả đất thổ cư).
Pháp lý đầy đủ

Liên Hệ: A Tuấn: 0913385855