Gia đình tôi có mua 1 mảnh đất vào năm 2006, từ đó đến nay chưa lên thăm lại bao giờ.
Bay giờ tôi muốn bán.
Anh em cứ cho giá để tôi tham khảo nhé.
Liên hệ: 0907817368.