𝐊𝐡𝐮 Đ𝐨̂ 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐌𝐚̂̃𝐮 Đ𝐚̂̀𝐮 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐕𝐚̀ 𝐃𝐮𝐲 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐁𝐨̂́𝐧 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐚̣𝐢 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐋𝐨𝐧𝐠
--------------------------------
Quy mô dự án 11.5ha.
Chủ đầu tư: Tập đoàn T&T Group.
𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐝𝐚 - 𝐌𝐲̃ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐓𝐚̂𝐲 𝐁𝐚𝐧 𝐍𝐡𝐚 "𝐱𝐚 𝐡𝐨𝐚 đ𝐨̣̂𝐜 𝐛𝐚̉𝐧" "đ𝐨̣̂𝐜 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯𝐨̂ 𝐧𝐡𝐢̣" 𝟏𝟑 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐚̂𝐲.
--------------------------------
️Thừa hưởng vượng khí từ dòng chảy sông Mekong, Khu đô thị T&T Tam Đa được kỳ vọng sẽ trở thành vùng đất "Đa Phúc - Đa Lộc - Đa Thọ mang dấu ấn thịnh vượng và trường thọ.
️Sở hữu vị trí Vàng khi 4 mặt tiền tiếp giáp sông tạo nên một thể "Đắc thủy hòa viên" ngay giữa lòng Thành phố.
--------------------------------
Được xem như "𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨̣𝐜" quý nằm giữa Trung tâm nhưng T&T Tam Đa chỉ có 485 sản phẩm dành cho những khách hàng nhanh tay :
𝐒𝐡𝐨𝐩𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞: 𝟑𝟏𝟎 𝐜𝐚̆𝐧
𝐍𝐡𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̂́: 𝟏𝟒𝟖 𝐜𝐚̆𝐧
𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐬𝐨̂𝐧𝐠: 𝟐𝟕 𝐜𝐚̆𝐧
️️️Đặc biệt, đây là Khu đô thị tại Miền tây sở hữu 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒊 7 𝒕𝒂̂̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒔𝒂̣𝒏 5 𝒔𝒂𝒐 ngay bên trong dự án
--------------------------------
Chính sách thanh toán linh hoạt, . Ngân hàng 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣
Pháp lý: Sổ riêng từng căn
Lộ giới: 13m - 24m
Chọn ngay vị trí đẹp chỉ với 50 triệu/sp. Hoàn lại 100% khi khách hàng xác nhận không mua
--------------------------------
Khách hàng nhận báo giá mời liên hệ Phòng kinh doanh để được tư vấn và giữ chổ
𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡: 0396395661(𝐒Đ𝐓 & 𝐙𝐀𝐋𝐎)