Cần bán 1 số tài sản diện tích lớn tại Tỉnh Gia Lai.
Tại Huyện ChưPrông:
1. DT: 15.740 m2 Giá bán 300tr
2. DT: 18.286 + 6.288 Giá bán 560tr
3. DT: 7.622 + 4.373 Giá bán 250tr
4. DT: 11.486 + 24.000 Giá bán 1.4ty
5. DT: 3.644 + 17.816 +31.038 Giá bán 850tr
6. DT: 21.240m Giá bán 550tr
7. DT: 23.741m Giá bán 450tr
8. DT: 30.840m Giá bán 650tr
9. DT: 19.784 Giá bán 450tr
Tại Huyện Đức Cơ:
1. DT: 4.074 + 8.897 Giá bán 340tr
2. DT: 14.205 + 8784 Giá bán 450tr
Tại Huyện Mang Yang:
1. DT: 14.310m Giá bán 220tr
2. DT: 32.979m Giá bán 500tr
Tất cả tài sản là đất trồng cây lâu năm.